Förflyttningskunskap

Instruktörsutbildning

Del 1: 2021-08-24 - 2021-08-27
Del 2: 2021-09-21 - 2021-09-23
Upplands Väsby

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 önskemål (gällande en specifik tidsperiod och geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Välkommen att anmäla dig!

Vänligen fyll i samtliga fält för att få en kursbekräftelse. Om inte alla fält fylls i återkommer vi med mer info via mail.

Förflyttningskunskap

Instruktörsutbildning

7 dagar (4+3 dagar)

Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg

Utbildningsmål

Att kontinuerligt kunna utbilda personal på sin arbetsplats i ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel. Utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

Vänder sig till

Dig som har viljan och intresset att utbilda dina arbetskamrater, kan stå inför en grupp och instruera, kan frikopplas från ditt ordinarie arbete för att undervisa samt kunna medverka vid problemlösningar inom förflyttningsområdet på din arbetsplats.

Målgrupp

All personal som inom arbetet kommer i kontakt med hjälpbehövande eller funktionshindrade inom alla vårdkategorier.

Teori
 • Arbetsmiljölagen
 • AFS 2012:2 + 2019:8
 • Belastningsergonomi
 • AFS 2001:1, 2003:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Grundprinciper förflyttningskunskap
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering, handgrepp
 • Kroppens friktionspunkter, 7,56
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Människans naturliga rörelsemönster
 • Funktionsbevarande arbetssätt
 • Principanalys
 • Manuella hjälpmedel
 • Instruktörskunskap
Praktik
 • Uppmjukningsövningar
 • Balans- och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Högre i säng
 • Vända i säng
 • Liggande till sittande och åter
 • Resa och sätta i stol/rullstol/säng
 • Längre bak rullstol
 • Säng till rullstol och åter, stående/sittande
 • Rullstol till toalett och åter stående/sittande
 • Skydda fallande, upp från golv
 • Principanalys
 • Instruktörskunskap
 • Kunskapskontroll

Teori
 • Fördjupade kunskaper från del 1
 • Rutin/policy, upp från golv
 • Instruktörskunskap
 • Kunskapskontroll
Praktik
 • Repetition, fördjupad kunskap från del 1
 • Upp från golv
 • Säng till säng
 • Kursplanering, genomgång
 • Problemlösningsövningar
 • Kunskapskontroll

Instruktörsutbildning
Del 1: 2021-03-23 – 2021-03-26
Del 1: 2021-04-20 – 2021-04-22
Röbäck (Umeå)
Instruktörsutbildning
Del 1: 2021-08-24 – 2021-08-27
Del 2: 2021-09-21 – 2021-09-23
Mölndal
Instruktörsutbildning
Del 1: 2021-08-24 – 2021-08-27
Del 2: 2021-09-21 – 2021-09-23
Upplands Väsby
Instruktörsutbildning
Del 1: 2021-09-14 – 2021-09-17
Del 2: 2021-10-12 – 2021-10-14
Röbäck (Umeå)