Våra områden

Föremålshantering

Med kunskaper i föremålshantering behärskas lyft, förflyttningar och hantering av föremål och redskap. Personer som arbetar inom exempelvis industri, transport, handel och lokalvård får möjlighet att utveckla ett arbetssätt som fungerar i det dagliga arbetet.

Med utgångspunkt i den egna kroppen och med principbaserade övningar på konkreta situationer tränas ett flexibelt och ergonomiskt arbetssätt in.

Utbildningar

Alla utbildningar
Grundutbildning
Vidareutbildning
Personalutbildning
Instruktörsutbildning

Som instruktör får du tillräckliga kunskaper för att kontinuerligt utbilda, ge tips och lösningar till kollegor på din arbetsplats.

Läs mer
Vidareutbildning för instruktör

Vidareutbildning för instruktörer som genomgått MA:s grundutbildning.

Läs mer
Personalkurs

Kursen ger kunskaper i principbaserade teknikövningar med och utan hjälpmedel, tar upp ett fåtal problemlösningar efter behovsspecifikation från aktuell arbetsplats.

Läs mer
Personalkurs (1-3 dagar)

Kursen ger kunskaper i principbaserade teknikövningar med och utan hjälpmedel, tar upp flera teknikområden och problemlösningar efter behovsspecifikation från aktuell arbetsplats.

Läs mer

Kommande kurstillfällen

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 deltagare/anmälningar (gällande en specifik tidsperiod och inom ett visst geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Föremålshantering

Referenser

Region

Regionhälsan i Värmland
Tommy Hjort
Sandbäcksgränd 2
681 80 Kristinehamn
Tel. 0550-865 63
E-post: tommy.hjort@regionvarmland.se

Kommun

Botkyrka Kommun
Annika Gindin
Daglig verksamhet LSS
AVUX
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba
Tel. 08-530 627 84
E-post: annika.gindin@botkyrka.se

Privata företag

Foss Analytical AB
Magnus Tunklev
Pål Anders väg 2
263 21 Höganäs
Tel. 042-36 15 31. Mobil. 070-389 15 31
E-post: mtv@foss.dk

Statligt

Samhall
Lena Ljung Personalchef
Västra Esplanaden 3
352 30 Växjö
Tel. 0470-358 12. Mobil. 070-676 12 43
E-post: lena.ljung@samhall.se

PostNord AB
Anna-Karin Kindberg Utbildningssamordnare
Kruthusgatan 17, vån. 6
411 04 Göteborg
Tel. 072-114 63 64
E-post: anna-karin.kindberg@postnord.se

Föremålshantering

Instruktörsutbildning

3 dagar

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg.

Utbildningsmål

Att som instruktör kontinuerligt utbilda personalen på sin arbetsplats i ett principbaserat arbetssätt rörande kunskaper i arbetsplatsens utformning och ergonomi runt detta. Att kunna identifiera belastningsrisker och arbeta med situationsanpassade arbetsställningar i det dagliga arbetet.

Teori
 • Grundläggande arbetsprinciper
 • Arbetsställningar och rörelser,
 • Handgrepp
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Instruktörskunskap
 • Problemlösningar runt egna arbetssituationer
 • AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi, AFS 2001:1 2003:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ergonomisk utformning av arbetsplats
 • Kursplanering,
 • Kunskapskontroll
Praktik
 • Grundläggande principinlärningsövningar
 • Arbetsställningar
 • Behovsanpassade lyft och förflyttningsövningar
 • Föremål och redskapshantering
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Instruktörskunskap och problemlösningar

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Föremålshantering

Vidareutbildning för instruktör

1 dag

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, intyg.

Utbildningsmål

Att upprätthålla och vidareutveckla kunskaperna inom lyft och föremålshantering manuellt och med hjälpmedel. Genom kontinuerlig utbildning, repetition och vidareutveckling ge fördjupad kunskap, säkerhet och trygghet till personalen på arbetsplatsen.

Teori

Fördjupade kunskaper i:

 • Arbetsprinciper
 • Arbetsställningar och rörelser
 • Handgrepp
 • Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler
 • Principanalys vid undervisning och på arbetsplatsen
 • Problemlösningar runt egna arbetssituationer
 • AFS 2012:2+ 2019:8 Belastningsergonomi, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Praktik

Fördjupade kunskaper i:

 • Principinlärningsövningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Behovsanpassade dynamiska lyft och förflyttningsövningar
  riktad till verksamhetsområden i produktion
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Instruktörskunskap
 • Problemlösningar

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Föremålshantering

Personalkurs

1 dag

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, intyg

Utbildningsmål

Att lära personalen ett principbaserat arbetssätt som tillvaratar personalens behov vid lyft, förflyttningar och hantering av föremål och redskap inom arbetsplatsen. Att förebygga och minska arbets- och belastningsskador
samt sjukfrånvaron på arbetet.

Teori
 • Grundläggande arbetsprinciper
 • Arbetsställningar
 • Handgrepp
 • Kroppskännedom
 • Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler
 • Förebyggande arbetsgymnastik
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Problemlösningar runt egna arbetssituationer
 • AFS 2012:2+ 2019:8 Belastningsergonomi, AFS 2001:1, AFS 2003:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Praktik
 • Grundläggande principinlärningsövningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Behovsanpassade lyft och förflyttningsövningar med föremål och redskap utifrån deltagarnas önskemål
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Problemlösningar.

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Föremålshantering

Personalkurs 1-3 dagar

1-3 dagar

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, intyg.

Utbildningsmål

Att lära personalen ett principbaserat arbetssätt som tillvaratar personalens behov vid lyft, förflyttningar och hantering av föremål och redskap inom arbetsplatsen. Att förebygga och minska arbets- och belastningsskador samt sjukfrånvaron på arbetet.

Kursdag 3 kan med fördel läggas 3 till 6 månader efter de 2 grundläggande
utbildningsdagarna. Vinsten blir då att kursdeltagarna har fått prova sina nya
kunskaper på sina arbeten och vid eventuella problem som uppstått kan lösas
dag 3 samt få en bekräftelse på att de nu jobbar med rätt principförståelse vid
sina teknikval.

Teori
 • Grundläggande arbetsprinciper
 • Arbetsställningar
 • Handgrepp
 • Kroppskännedom
 • Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler
 • Förebyggande arbetsgymnastik
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Problemlösningar runt egna arbetssituationer
 • AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi, AFS 2001:1, AFS 2003:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Praktik
 • Grundläggande principinlärningsövningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Behovsanpassade lyft och förflyttningsövningar med föremål och redskap utifrån deltagarnas önskemål
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Problemlösningar.

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse: