Våra områden

Självskyddskunskap

Självskyddskunskap – våldsförebyggande, trygghetsskapande och flexibelt
arbetssätt.

Självskyddskunskap innebär att man utifrån ett våldsförebyggande och
principbaserat arbetssätt och bemötande förebygger att hot och
våldssituationer uppstår.

Stor vikt läggs på förebyggande rutiner och handlingsplaner.
Vid fysiskt försvar mot ett angrepp använder man endast ett minimum av
våld så att ingen utsätts för onödigt våld eller annan förnedrande
behandling.

Utbildningarna bygger på gällande lagar och regelverk.

Utbildningar

Alla utbildningar
Grundutbildning
Vidareutbildning
Personalutbildning
Anpassad utbildning
Instruktörsutbildning

Som instruktör får du tillräckliga kunskaper för att kontinuerligt utbilda, ge tips och lösningar till kollegor på din arbetsplats.

Läs mer
Vidareutbildning för instruktör

Vidareutbildning för instruktörer som genomgått MA:s grundutbildning.

Läs mer
Grundutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

Anpassad självskyddskunskap för handledare inom ambulanssjukvården.

Läs mer
Vidareutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

Vidareutbildning för instruktörer som genomgått MA:s grundutbildning.

Läs mer
Personalkurs inom akut-/ambulanssjukvården

Anpassad självskyddskunskap för dig som arbetar inom akut-/ambulanssjukvården.

Läs mer
Personalkurs

Kursen ger kunskaper i bemötande och principbaserade, funktionsbevarande teknikövningar med och utan hjälpmedel, tar upp ett fåtal problemlösningar efter behovsspecifikation från aktuell arbetsplats.

Läs mer
Personalkurs (3 dagar)

Kursen ger kunskaper i bemötande och principbaserade, funktionsbevarande teknikövningar med och utan hjälpmedel, tar upp flera teknikområden och problemlösningar efter behovsspecifikation från aktuell arbetsplats.

Läs mer
Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal.

Läs mer

Kommande kurstillfällen

Instruktörsutbildning
Del 1: 2021-09-07 – Del 1: 2021-09-10
Del 2: 2021-10-05 – Del 1: 2021-10-07
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 deltagare/anmälningar (gällande en specifik tidsperiod och inom ett visst geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Självskyddskunskap

Referenser

Region

Regionhälsan i Värmland
Tommy Hjort
Sandbäcksgränd 2
681 80 Kristinehamn
Tel. 0550-865 63
E-post: tommy.hjort@regionvarmland.se

Kristinehamns Kommun
Göran Wijkström
BORIS-gruppen
681 84 Kristinehamn
Tel. 0550-858 35
E-post: goran.wijkstrom@kristinehamn.se

Berit Karlsson
Arvika Kommun
Nybackens Gruppboende
Nygatan 25
671 25 Arvika
Tel. 0570-815 11
E-post: berit.karlsson@arvika.se

Kommun

Leena Berginge
Enhetschef LSS
Arvika Kommun
130 LSS kontoret
671 81 Arvika
Tel: 0570-828 82
Mobil: 070-578 87 97
E-post: leena.berginge@arvika.se

Henric Bergqvist
Borås Stad
Grundskoleförvaltningen
Olovholmsgatan 32
501 80 Borås
Tel: 0734- 327 169
E-post: henric.bergqvist@edu.boras.se

Lars Ingelstam
Skillingeskolan
Skelderhusvägen 21
266 32 Munka Ljungby
Tel. 0431-876 67
E-post: inla@skola.engelholm.se

Maria Lindgren- Bjurteg
Västängsgården
Baldersbrågatan 2
671 81 Arvika
Tel: 0570-72 77 90
E-post: maria.lindgren-bjurteg@arvika.se

Dragica Tosovic
Höganäs Kommun
Rehabenheten
Centralgatan 20
263 82 Höganäs
Tel:042-33 78 86
Mobil: 0707-600 26 63
E-post: dragica.tosovic@hoganas.se

Hojat Rawshani
Göteborgs Kommun
Boende Funktionshinder
Brunnstorps By 10 Säve
422 04 Hisings Backa
Tel: 072- 509 55 29
E-post: hojat.rawshani@norrahisingen.goteborg.se

Privata företag

Jonathan Bergström
Stjärnbackens Hvb
Skallemålaviken
590 16 Boxholm
Tel: 0140-300 37
Mobil: 0705-58 44 39
E-post: jonathan@stjarnbacken.se

Självskyddskunskap

Instruktörsutbildning

7 dagar (4+3 dagar)

Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg.

Utbildningsmål

Att utbilda kollegor/personal på sin arbetsplats i ett principbaserat och våldsförebyggande arbetssätt inom självskydd. Ge ökad psykisk och fysisk säkerhet och trygghet hos personalen genom kontinuerlig utbildning. Förebygga och hantera situationer vid hot om våld eller våld. Vid försvar mot fysiskt våld använda minimal kraftinsats, inte utsätta angriparen för onödigt ”våld” eller annan förnedrande behandling. Minska risken för arbets- och belastningsskador samt sjukfrånvaro.

Teori
 • Grundprinciper självskydd
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
 • AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi
 • AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljö
 • Nödvärnslagen
 • Våldsorsaker
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Kroppshantering
 • Arbetsställningar vid självskydd
 • Instruktörskunskap
 • Principanalys
 • Bemötande vid hot och våld
 • Våldsförebyggande åtgärder
Praktik
 • Balans och rörelseövningar
 • Försvar mot:
  Grepp i handleder och armar
  Grepp i hår och kläder
  Grepp runt hals
  Omfamningsgrepp
  Slag och spark
  Angrepp med tillhyggen
  Kniv
  Angrepp i sittande position
  Angrepp i liggande position
 • Lossa handgrepp
 • Bistå annan person
 • Nedläggningar
 • Instruktörskunskap

Teori
 • Fördjupade kunskaper från del 1
 • Miljö/möblering
 • Riskbedömning av miljö/person/teknik
 • Kunskapskontroll
Praktik
 • Fördjupade kunskaper från del 1
 • Miljöträning
 • Kontroll/transportgrepp
 • Kursplanering/upplägg

Instruktörsutbildning
Del 1: 2021-09-07 – Del 1: 2021-09-10
Del 2: 2021-10-05 – Del 1: 2021-10-07
Mölndal

Självskyddskunskap

Vidareutbildning för instruktör

2 dagar

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, diplom och intyg

Utbildningsmål

Att upprätthålla och vidareutveckla kunskaperna inom självskyddsområdet hos instruktörerna. Detta för att övrig personal ska, behålla och få ökad kunskap, säkerhet och trygghet, fysiskt och psykiskt. Förebygga hot och våld genom lågaffektivt bemötande, ge stöd och problemlösningar. Vid fysiskt försvar mot våld, inte utsätta angriparen för onödigt ”våld” eller annan kränkande behandling.

Kursen vänder sig till

Dig som är instruktör utbildad av Modern Arbetsteknik och har vana att utbilda personal i självskyddskunskap samt deltar vid problemlösningar inom självskyddsområdet på din arbetsplats

Teori
 • Ökad kunskap i principförståelse
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Instruktörskunskap
 • Principanalys
 • Riskanalys
 • Handlingsplaner
 • Våldsorsaker
 • Miljö/möblering
 • Principbaserat bemötande
 • Lagar
 • Regelverk
 • Dokumentation
 • Erfarenhetsutbyte
Praktik
 • Behovsanpassade självskyddsövningar
 • Placering och bemötande
 • Balans och rörelseövningar
 • Instruktörskunskap
 • Principanalys
 • Kunskapskontroll
 • Erfarenhetsutbyte och problemlösningar enligt deltagarnas önskemål och erfarenheter

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Självskyddskunskap

Grundutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

3 dagar

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg ingår i kurskostnaden.

Utbildningsmål

Att kontinuerligt utbilda akut- och ambulanspersonal på arbetsplatsen i ett humant principbaserat och våldsförebyggande arbetssätt som tillvaratar både patientens och personalens behov, ger ökad trygghet och
säkerhet både fysiskt och psykiskt. Minskar arbets- och belastningsskador samt sjukfrånvaron på arbetet som kan uppkomma på grund av hot om våld eller våld. Vid fysiskt försvar mot våld använda minimal kraftinsats och inte utsätta angriparen för onödigt ”våld” eller annan förnedrande behandling.

Utbildningen vänder sig till

Dig som har viljan och intresset att utbilda dina arbetskamrater, kan stå inför en grupp och instruera, kan kopplas loss från ditt ordinarie arbete för att kontinuerligt undervisa och medverka vid problemlösningar inom självskyddsområdet på din arbetsplats.

Teori
 • Grundläggande arbetsprinciper
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering
 • Kroppsspråk
 • Våldsorsaker
 • Instruktörskunskap
 • Principanalys
 • Lagar och regler enligt Arbetsmiljöverket AFS 1993:2 Hot och våld i arbetslivet
 • AFS 2012:2 + 2019:8
 • Belastningsergonomi
 • Nödvärnslagen
 • Våldsförebyggande åtgärder
Praktik
 • Arbetsställningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Kroppshantering
 • Principanalys
 • Riskanalys av försvarsinsats
 • Handledarkunskap och behovsanpassade teknikövningar utifrån ett principbaserat arbetssätt
Exempel på övningar:
 • Försvar mot grepp i armar, händer, hår och kläder
 • Lossa handgrepp
 • Försvar mot slag, spark, slag med tillhyggen
 • Bistå annan person och tillfälligt kontrollgrepp
 • Försvar i miljöer
 • Våldsförebyggande arbetssätt
 • Problemlösningar enligt kursdeltagarnas önskemål

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Självskyddskunskap

Vidareutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

1 dag

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, diplom och intyg.

Utbildningsmål

Ge utökad kunskap i att utbilda och vidare utbilda akut och ambulanspersonal på arbetsplatsen i ett humant principbaserat och våldsförebyggande arbetssätt som tillvaratar både patientens och personalens behov.

Utbildningen vänder sig till

Dig som är instruktör utbildad av Modern Arbetsteknik och utbildar dina arbetskamrater inom självskyddskunskap.

Teori

Utökade kunskaper om:

 • Principförståelse
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering
 • Kroppsspråk
 • Våldsorsaker

 • Handledarkunskap
 • Principanalys
 • Lagar och regler enligt Arbetsmiljöverket ex. AFS 1993:2 Hot och våld i arbetslivet, AFS 2012:2 + 2019:8
 • Belastningsergonomi
 • Nödvärnslagen
 • Försvarspsykologi
 • Våldsförebyggande åtgärder
Praktik

Fördjupad kunskap om:

 • Arbetsställningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Kroppshantering
 • Principanalys
 • Instruktörskunskap och behovsanpassade teknikövningar ex. försvar mot tag i armar och händer, grepptagningar i hår och kläder, lossa handgrepp, försvar mot slag, spark, slag med tillhyggen
 • Bistå annan person och tillfälligt kontrollgrepp
 • Försvar i miljöer
 • Våldsförebyggande arbetssätt
 • Problemlösningar enligt kursdeltagarnas önskemål

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Självskyddskunskap

Personalkurs inom akut-/ambulanssjukvården

1 dag

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningshäfte och intyg ingår i kurskostnaden

Utbildningsmål

Att ambulanssjukvårdspersonal kan tillämpa ett humant principbaserat och våldsförebyggande arbetssätt inom hot om våld och våld som tillvaratar både patientens och personalens behov.

Utbildningen vänder sig till

All personal inom akut- och ambulanssjukvården

Teori

Grundläggande kunskaper om:

 • Grundprinciper vid självskydd
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering
 • Kroppsspråk,
 • Våldsorsaker
 • Principanalys
 • Lagar och regler enligt Arbetsmiljöverket ex. AFS 1993:2 Hot och våld i arbetslivet, AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi
 • Nödvärnslagen
 • Verbalt bemötande
 • Våldsförebyggande åtgärder
Praktik

Grundläggande kunskaper om:

 • Arbetsställningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Kroppshantering
 • Principanalys och behovsanpassade teknikövningar utifrån ett principbaserat arbetssätt
Exempel på övningar:
 • Försvar mot tag i armar, händer, hår och kläder, lossa handgrepp
 • Försvar mot slag, spark, slag med tillhyggen, bistå annan person och tillfälligt kontrollgrepp
 • Försvar i miljöer
 • Våldsförebyggande arbetssätt
 • Problemlösningar enligt kursdeltagarnas önskemål

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Självskyddskunskap

Personalkurs

1 dag

Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Kursmapp, intyg.

Utbildningsmål

Att med kunskap inom självskyddskunskap kunna lösa problem med hot om våld och våld som uppkommer i det dagliga arbetet. Kombinera ADL-aktiviteter med självskyddskunskaper för att ytterligare tillvarata personalens och boende/vårdtagarens behov. Öka tryggheten och säkerheten fysiskt och psykiskt hos personalen och boende/vårdtagaren. Att förebygga och minska sjukfrånvaro, arbets- och belastningsskador pga. hot om våld eller våld.

Teori
 • Grundprinciper inom självskydd
 • Våldsorsaker
 • Nödvärn-/nöd-/excesslagen
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi, AFS 2003:4 Systematisk arbetsmiljö
 • Rutiner vid hot och våld
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Varför är kommunikation svårt
 • Miljö och möblering
 • Principbaserat bemötande
 • Våldsförebyggande åtgärder och riskbedömning vid arbete med utåtagerande personer
Praktik

Principbaserat bemötande vid försvar mot:

 • Exempelvis, handledsgrepp, fingergrepp, hårtag, klädtag, bitas, rivas, omfamningar, slag, spark
 • Bistå annan person, balans och rörelseövningar
 • Problemlösningar utifrån deltagarnas önskemål

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Självskyddskunskap

Personalkurs 3 dagar

3 dagar

Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch, för- och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, intyg.

Utbildningsmål

Att lära deltagarna ett humant, principbaserat, effektivt, ergonomiskt och flexibelt arbetssätt i självskydd. Öka tryggheten och säkerheten både fysiskt och psykiskt. Förebygga och minska sjukfrånvaron, arbets- och belastningsskador som kan uppkomma p.g.a. våld eller hot om våld på arbetet. Med sina praktiska kunskaper i självskyddskunskap, öka säkerheten, tryggheten och lättare kunna lösa uppkomna hotsituationer med sitt kroppsspråk, ord och gester. Vid försvar mot fysiskt våld använda minimal kraftinsats. Att inte utsätta angriparen för onödigt ”våld” eller annan förnedrande behandling.

Kursdag 3 kan med fördel läggas 3 till 6 månader efter de 2 grundläggande utbildningsdagarna. Vinsten blir då att kursdeltagarna har fått prova sina nya kunskaper på sina arbeten och vid eventuella problem som uppstått lösta dag 3 samt en bekräftelse på att de nu jobbar med rätt principförståelse vid sina teknikval.

Teori
 • MA:s Grundprinciper
 • AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön, AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Våldsorsaker
 • Förebyggande åtgärder
 • Principanalys
 • Nödvärn-/nöd-/excesslagen
Praktik
 • Grundläggande principinlärningsövningar
 • Behovsanpassade självskyddsövningar
 • Balans och rörelseövningar
 • Principanalys
 • Problemlösningar efter kursdeltagarnas önskemål

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse:

Självskyddskunskap

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjuk- gymnast och rehab-personal

3 dagar

Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, intyg.

Utbildningsmål

Att deltagarna lär sig ett humant, principbaserat och våldsförebyggande arbetssätt i självskydd kopplat till förflyttnings-/omvårdnads-/arbetssituationer. Med sina teoretiska och praktiska kunskaper i självskyddskunskap, öka säkerheten, tryggheten och lättare lösa uppkomna hotfulla situationer, med sitt
kroppsspråk, ord och gester vid olika omvårdnadssituationer. Öka tryggheten och säkerheten både fysiskt och psykiskt för patient och personal. Förebygga och minska sjukfrånvaron, arbets- och belastningsskador som kan uppkomma p.g.a. våld eller hot om våld på arbetet. Vid fysiskt utåtagerande från person/patient, skall personalen bemöta med minimal kraftinsats, inte utsätta person/patient för onödigt ”våld” eller annan förnedrande behandling.

Teori
 • Grundläggande självskyddsprinciper
 • Arbetsställningar vid hot och våld
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Våldsorsaker
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsplaner och handlingsplan för verbalt och fysiskt hot om våld eller våld
 • Förebyggande åtgärder
 • Nödvärn- nöd-excesslagen
 • Arbetsmiljöverkets AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön
Praktik
 • Behovsanpassade
 • Principinlärningsövningar runt förflyttnings-/omvårdnads-/arbetssituationer
 • Balans och rörelseövningar
 • Problemlösningar efter kursdeltagarnas önskemål

Inga kurstillfällen planerade. Välkommen att anmäla ditt intresse: