Våra områden

E-learning

Vi på Modern Arbetsteknik har skapat ett digitalt material som ett komplement till den traditionella utbildningen.

Detta innebär att vi egentligen inte erbjuder traditionell e-learning utan det som istället kallas ”blended learning”

Forskning visar att digitalt lärande är som allra bäst när man blandar det med fysiska träffar och praktiska moment.

Genom att få tillgång till digitalt material på förhand kan du som kursdeltagare, i lugn och ro, gå igenom teori och förberedelser inför de praktiska momenten. Detta innebär att vi kan maximera kurstiden till praktiska övningar. En annan fördel med detta koncept är att kursdeltagaren får mer tid mellan de teoretiska delarna och det fysiska lärandet vilket ökar chanserna att omvandla information till kunskap.

Det digitala materialet kan studeras på egen hand eller tillsammans med en medarbetare/kollega.

Utbildningar