Våra videobibliotek

Välkommen till Modern Arbetstekniks videobibliotek.
Vår tanke och ambition är att denna tjänst ska förenkla för dig som utbildare genom att göra kunskapen lättare att förmedla och ta till sig samtidigt som kvalitén säkerställs.

Vårt unika videomaterial riktar sig till dig som redan är utbildad instruktör. Genom att prenumerera på tjänsten får du tillgång till ett stort antal tekniker som kommer att vara en riktig tillgång när du själv utbildar. Videomaterialet gör dina utbildningar mer levande och tydligare för dina elever/kollegor och kan såklart även användas för din egen utveckling. Allt material finns samlat och lättåtkomligt via vår hemsida och kan spelas upp direkt i din dator eller mobiltelefon. 

Det främsta syftet med vårt videobibliotek är att skifta fokus mot hög kvalité och säkerhet. Vårt material är inte ett substitut för instruktörsledd utbildning och skall inte användas som en snabb lösning på arbetsmiljökraven. Nackdelarna med att låta medarbetare “kolla in” filmerna på egen hand är betydligt fler än eventuella tänkta fördelar.

Videobiblioteket uppdateras löpande för att du som instruktör ska ha tillgång till det senaste inom ditt område.

Följ oss på Facebook för den senaste informationen om våra videobibliotek!

Alla videobibliotek

Visar alla 2 resultat

FAQ

För att kunna använda videomaterialet optimalt krävs det att prenumeranten är, av Modern Arbetsteknik, utbildad instruktör. Detta för att endast våra instruktörer har tillräckligt med kunskap för att kunna tolka filmerna utifrån Modern Arbetstekniks principer och för att uppfylla kraven på säkerhet/trygghet för både arbetstagare och patient/brukare. (se AFS 2012:2, 9 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om, lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas).

När man har skapat en prenumeration så har man tillgång till biblioteket via inloggning på hemsidan. Är ni fler instruktörer på samma arbetsplats så kan samtliga använda biblioteket via inloggning. Biblioteket är dock begränsat till en inloggning i taget. Detta innebär att om man har behov av att visa filmer på två (eller flera) platser åt gången, så behöver man teckna ytterligare prenumerationer.

Som instruktör kan du till exempel använda filmerna för att förstärka pedagogiken under utbildningstillfället. Om ni är fler instruktörer på samma arbetsplats kan ni använda biblioteket som inspiration, för egen teknikträning och som hjälpmedel för att planera grund- och vidareutbildning. I mobiltelefonen kan biblioteket användas som ett hjälpmedel ute på arbetsplatsen när olika situationer uppstår. En viktig punkt är att visning av filmer alltid leds utav en instruktör för att säkerställa att medarbetare förstår och tolkar principerna/teknikerna på ett korrekt sätt samt att de får möjlighet att träna/öva tekniken innan det tas med ut i skarpa lägen. (se AFS 2012:2, §9 Arbetstagaren ska få instruktioner och möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften).

Letar du efter något specifikt?