Välkommen!

Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar inom förflyttningskunskap, självskyddskunskap, lyft och föremålshantering.

Genom utbildning i ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebyggs och minskas arbets- och belastningsskador. Med rätt kunskap och rätt teknik ökar också individens trygghet och säkerhet, både fysiskt och psykiskt. Lär dig använda mindre kraft, sätta egna gränser och använda enkla hjälpmedel.

Modern Arbetsteknik – för kroppslig och mental hälsa.

Kommande kurstillfällen