För kroppslig och mental hälsa.

Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar inom:

Välkommen!

Vi erbjuder behovsanpassade utbildningar inom förflyttningskunskap, självskyddskunskap, lyft och föremålshantering. Genom utbildning i ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebyggs och minskas arbets- och belastningsskador. Med rätt kunskap och rätt teknik ökar också individens trygghet och säkerhet, både fysiskt och psykiskt. Lär dig använda mindre kraft, sätta egna gränser och använda enkla hjälpmedel.

Senaste nytt

E-learning

Vi på Modern Arbetsteknik har skapat ett digitalt material som ett komplement till den traditionella utbildningen. Genom att få tillgång till digitalt material på förhand kan du som kursdeltagare, i lugn och ro, gå igenom teori och förberedelser inför de praktiska momenten. Detta innebär att vi kan maximera kurstiden till praktiska övningar.