14 februari, 2024

Ni, Vi och Ergonomi

Endagsseminariet Ni, Vi och Ergonomi är ett samarbete mellan Comfort System och Modern Arbetsteknik runt ergonomi och förflyttningskunskap i hem-, korttids- och äldreboendemiljö. Deltagarna får aktivt vara med i relevanta förflyttningar med utgångspunkt från att sätta egna gränser, och se möjligheter i att med olika lösningar uppnå en bra arbetsmiljö. Vårt mål med dagen är att på pedagogiskt väg kunna sprida ett arbetssätt där Ni, Vi och Ergonomi samverkar. Seminariet är gratis och vi bjuder er på fika.

Var och när?

2-4 april i Karlskrona

11-13 juni i Bollnäs

20-22 augusti i Mora

8-10 oktober i Stockholm

29-31 oktober i Mölndal

Anmäl er till en av dagarna till: annika@modernarbetsteknik.se

Vill du läsa fler nyheter?

I vårt nyhetsarkiv hittar du information om oss, seminarium och mässor.