Förflyttningskunskap

Vidareutbildning för instruktör

2021-11-02 – 2021-11-03
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna. Om du har frågor kring en specifik kurs eller önskemål kring datum eller plats är du även välkommen att göra en intresseanmälan.

Välkommen att anmäla dig!

Förflyttningskunskap

Vidareutbildning för instruktör

2 dagar

Kurstider: 8.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, diplom och intyg.

Utbildningsmål

Att upprätthålla och vidareutveckla kunskaperna i ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel. Instruktörer skall till övrig personal genom kontinuerlig utbildning, utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

Vänder sig till

Dig som är instruktör utbildad av Modern Arbetsteknik och har vana att instruera personal i förflyttningskunskap samt deltar vid problemlösningar inom förflyttningsområdet på din arbetsplats.

Teori

Fördjupad kunskap inom risk-/principanalys med MA:s grundprinciper, arbetsställningar, kroppshantering, kroppsspråk, arbeta med ett funktionsbevarande arbetssätt, vårt naturliga rörelsemönster, nya lagar och regler enligt Arbetsmiljöverket.

Praktik

Fördjupad kunskap i praktisk risk-/principanalys vid specifik förflyttningssituation. Behovsanpassade arbetsmoment med och utan hjälpmedel, nya tekniker och hjälpmedelsövningar samt problemlösningar och erfarenhetsutbyte.

Vidareutbildning för instruktör
2020-12-01 – 2020-12-02
Mölndal
Vidareutbildning för instruktör
2021-03-02 – 2021-03-03
Mölndal
Vidareutbildning för instruktör
2021-11-02 – 2021-11-03
Mölndal