Förflyttningskunskap

Kompletterande instruktörsutbildning

2021-04-06 - 2021-04-09
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 önskemål (gällande en specifik tidsperiod och geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Välkommen att anmäla dig!

Vänligen fyll i samtliga fält för att få en kursbekräftelse. Om inte alla fält fylls i återkommer vi med mer info via mail.

Förflyttningskunskap

Kompletterande instruktörsutbildning

4 dagar

Kurstider: 8.00–16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg

Utbildningsmål

Att kontinuerligt kunna utbilda personal på sin arbetsplats i ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel. Utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

Utbildningen vänder sig till

Dig som har gått Modern Arbetstekniks Anpassad utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut/rehab-personal som vill bli instruktör och kontinuerligt utbilda i förflyttningskunskap samt delta vid rådgivning och problemlösningar på din arbetsplats.

Teori
 • AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi
 • AFS 2001:1, 2003:4, Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Grundprinciper förflyttningskunskap
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering, handgrepp
 • Kroppens friktionspunkter, 7,56
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Människans naturliga rörelsemönster
 • Funktionsbevarande arbetssätt
 • Manuella hjälpmedel, applicering, hantering, synsätt
 • Instruktörskunskap
 • Principanalys
Praktik
 • Uppmjukningsövningar
 • Balans- och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Högre i säng
 • Vända i säng
 • Från liggande i säng till sittande och åter
 • Resa upp, sätta ner i stol/rullstol/säng
 • Flytta längre bak i rullstol
 • Sittande i säng till rullstol via stående/sittande och åter
 • Rullstol till toalett via stående/sittande och åter
 • Skydda fallande, resa från golv
 • Principanalys
 • Upp från golv
 • Säng till säng
 • Kursplanering, genomgång
 • Instruktörskunskap
 • Problemlösningsövningar
 • Kunskapskontroll

Kompletterande instruktörsutbildning
2021-04-06 – 2021-04-09
Mölndal