10 mars, 2021

Webinarium “Ni, Vi & Ergonomi”

Den här veckan har inbjudningar till vårt kostnadsfria webinarium (tillsammans med ComfortSystem AB) gått ut till chefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjukgymnaster, instruktörer i förflyttningskunskap och hjälpmedelsordinatörer hemmahörande i Skåne. Om du är intresserad av att delta men inte fått någon inbjudan så kontaktar du oss på office@modernarbetsteknik.se.

När? 30 mars, 2021, antingen 09.00-12.00 eller 13.00-16.00 (om du vill vara säker på att få plats så finns flest platser lediga 09.00-12.00).

Hur? Digitalt via Teams

Ange namn, titel, arbetsplatsadress, telefonnummer och e-post i din anmälan. Senaste anmälningsdatum: 22 mars, 2021

Vill du läsa fler nyheter?

I vårt nyhetsarkiv hittar du information om oss, seminarium och mässor.