Förflyttningskunskap

Vidareutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

2020-11-24
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna. Om du har frågor kring en specifik kurs eller önskemål kring datum eller plats är du även välkommen att göra en intresseanmälan.

Välkommen att anmäla dig!

Förflyttningskunskap

Vidareutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

1 dag

Kurstider: 8.00 –16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningsmapp, diplom och intyg ingår i kurskostnaden

Utbildningsmål

Att vidareutveckla kunskaperna i hur man kontinuerligt utbildar och vidareutbildar sina kollegor i förflyttningskunskap och löser olika lyft och förflyttningar med och utan hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Vänder sig till

Dig som har Modern Arbetstekniks grundutbildning som instruktör.

Teori

Fördjupade kunskaper och tillämpning av Grundprinciper, Arbetsställningar, Kroppshantering, Kroppens friktionspunkter, Handledarkunskap, Principanalys, Lagar och regler enligt Arbetsmiljöverket ex. AFS 2012:2 Belastningsergonomi, AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Praktik

Fördjupade kunskaper och tillämpning av Grundprinciper, Arbetsställningar, Kroppshantering, Principanalys, Problemlösning efter kursdeltagarnas önskemål, Instruktörskunskap och behovsanpassade teknikövningar manuellt och med hjälpmedel

Lyfta, bära, och förflytta:
 • Bår i och ur ambulans
 • Från golv till bår
 • Stol/rullstol till bår
 • Resa ur stol, sätta ner på bår
 • Säng till bår sittande
 • Säng till bår liggande
 • Förflyttning i trappor
 • Bår till säng liggande
 • Bår till säng sittande
 • Bår till akutvagn
 • Hjärtstillestånd ner till golv
 • Ur bil
 • I trånga utrymmen
 • Problemställningar efter deltagarnas önskemål
 • MiniStretcher
 • EZ-trappstol/Power
 • Easylift Shoulder
 • Step by step

Vidareutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården
2020-11-24
Mölndal