Förflyttningskunskap

Grundutbildning för instruktör inom akut- och ambulanssjukvård

2021-09-14 - 2021-09-16
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 önskemål (gällande en specifik tidsperiod och geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Välkommen att anmäla dig!

Vänligen fyll i samtliga fält för att få en kursbekräftelse. Om inte alla fält fylls i återkommer vi med mer info via mail.

Förflyttningskunskap

Grundutbildning för instruktör inom akut-/ambulanssjukvården

3 dagar

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg ingår i kurskostnaden.

Utbildningsmål

Att kontinuerligt kunna utbilda personal på sin arbetsplats i ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel. Utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

Utbildningen vänder sig till

Dig som har viljan och intresset att utbilda dina arbetskamrater, kan stå inför en grupp och instruera, kan kopplas loss från ditt ordinarie arbete för att undervisa samt kunna medverka vid problemlösningar inom förflyttningsområdet på din arbetsplats.

Teori

Grundprinciper, Arbetsställningar, Kroppshantering, Kroppens friktionspunkter, Kroppsspråk och bemötande, Instruktörskunskap, Principanalys, Lagar och regler enligt Arbetsmiljöverket ex. Arbetsmiljölagen, Belastningsergonomi AFS 2012:2, + 2019:8, AFS 2001 Systematisk arbetsmiljö, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Praktik

Grundprinciper, Arbetsställningar, Balans och rörelseövningar, Kroppshantering, Principanalys vid undervisning, Problemlösning efter kursdeltagarnas önskemål, Riskanalys av förflyttningsmoment, instruktörskunskap och behovsanpassade teknikövningar manuellt och med hjälpmedel

Lyfta, bära och förflytta manuellt och med hjälpmedel:
 • Lasta i och ur ambulans
 • Bår till akutvagn
  Skydda fallande
 • Från golv till bår/bärstol
 • Resa och sätta på stol/rullstol/bår
 • Stol/rullstol till bår/bärstol
 • Säng till bår och åter, sittande
 • Säng till bår och åter liggande
 • Förflyttning i trappor
 • Hjärtstillestånd ner till golv

+ lyft och förflyttningar efter deltagarnas önskemål

Grundutbildning för instruktör inom akut- och ambulanssjukvård
2021-09-14 – 2021-09-16
Mölndal