Förflyttningskunskap

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal

2021-04-13 - 2021-04-15
Upplands Väsby

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 önskemål (gällande en specifik tidsperiod och geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Välkommen att anmäla dig!

Vänligen fyll i samtliga fält för att få en kursbekräftelse. Om inte alla fält fylls i återkommer vi med mer info via mail.

Förflyttningskunskap

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal

3 dagar

Kurstider: 08.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe
Kursmaterial: Utbildningskompendium, intyg

Utbildningsmål

Att utöka teknikförrådet i ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel. Utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

Vill man efter denna utbildning uppgradera till instruktör så väljer man, Kompletterande instruktörskurs 4 dagar

Teori
 • Grundprinciper för förflyttningskunskap
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering
 • Funktionsbevarande arbetssätt
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Vårt naturliga rörelsemönster
 • Manuella hjälpmedel
 • Principanalys
 • Riskbedömning av förflyttning
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2012:2 + 2019:8
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2001:1
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2003:4
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2015:4
Praktik
 • Uppmjukningsövningar
 • Balans- och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Principanalys av förflyttningssituationer
 • Högre i säng
 • Vända i säng
 • Från liggande till sittande och åter
 • Sittande i säng till rullstol via stående/sittande och åter
 • Rullstol till toalett och åter
 • Säng till säng
 • Längre bak i rullstol
 • Skydda fallande
 • Upp från golv
 • Kunskapskontroll

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal
2021-04-13 – 2021-04-15
Upplands Väsby
Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal
2021-04-27 – 2021-04-29
Mölndal
Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal
2021-08-31 – 2021-09-02
Mölndal
Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal
2021-09-28 – 2021-09-30
Upplands Väsby
Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal
2021-10-26 – 2021-10-28
Röbäck (Umeå)