Förflyttningskunskap

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal

2021-01-19 – 2021-01-21
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna. Om du har frågor kring en specifik kurs eller önskemål kring datum eller plats är du även välkommen att göra en intresseanmälan.

Välkommen att anmäla dig!

Förflyttningskunskap

Anpassad utbildning för arbets-/fysioterapeut/sjukgymnast och rehab-personal

3 dagar

Kurstider: 08.00-16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe
Kursmaterial: Utbildningskompendium, intyg

Utbildningsmål

Att utöka teknikförrådet i ett enkelt, flexibelt och principbaserat arbetssätt som med etiskt och moraliskt rätt bemötande är naturligt att använda i alla situationer med och utan hjälpmedel. Utifrån ergonomiskt riktiga arbetsprinciper förebygga och minska risken för arbets- och belastningsskador och sjukfrånvaro samt förmedla fysisk och psykisk trygghet och säkerhet.

Vill man efter denna utbildning uppgradera till instruktör så väljer man, Kompletterande instruktörskurs 4 dagar

Teori
 • Grundprinciper för förflyttningskunskap
 • Arbetsställningar
 • Kroppshantering
 • Funktionsbevarande arbetssätt
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Vårt naturliga rörelsemönster
 • Manuella hjälpmedel
 • Principanalys
 • Riskbedömning av förflyttning
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2012:2 + 2019:8
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2001:1
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2003:4
 • Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2015:4
Praktik
 • Uppmjukningsövningar
 • Balans- och rörelseövningar
 • Arbetsställningar
 • Principanalys av förflyttningssituationer
 • Högre i säng
 • Vända i säng
 • Från liggande till sittande och åter
 • Sittande i säng till rullstol via stående/sittande och åter
 • Rullstol till toalett och åter
 • Säng till säng
 • Längre bak i rullstol
 • Skydda fallande
 • Upp från golv
 • Kunskapskontroll