Föremålshantering

Instruktörsutbildning

2021-01-26 – 2021-01-28
Mölndal

Har du frågor?

Varmt välkommen att vända dig till oss för frågor angående anmälningar till kurser, företaget eller utbildningarna.

Intresseanmälan

Via vår intresseanmälan har du som kund möjlighet att önska datum och plats för en utbildning. Om vi får in minst 6 önskemål (gällande en specifik tidsperiod och geografiskt område) har vi goda möjligheter att starta upp en utbildning i närheten av dig.

Välkommen att anmäla dig!

Föremålshantering

Instruktörsutbildning

3 dagar

Kurstider: 8.00 – 16.00 med uppehåll för lunch samt för och eftermiddagskaffe.
Kursmaterial: Utbildningspärm, diplom och intyg.

Utbildningsmål

Att som instruktör kontinuerligt utbilda personalen på sin arbetsplats i ett principbaserat arbetssätt rörande kunskaper i arbetsplatsens utformning och ergonomi runt detta. Att kunna identifiera belastningsrisker och arbeta med situationsanpassade arbetsställningar i det dagliga arbetet.

Teori
 • Grundläggande arbetsprinciper
 • Arbetsställningar och rörelser,
 • Handgrepp
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Instruktörskunskap
 • Problemlösningar runt egna arbetssituationer
 • AFS 2012:2 + 2019:8 Belastningsergonomi, AFS 2001:1 2003:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ergonomisk utformning av arbetsplats
 • Kursplanering,
 • Kunskapskontroll
Praktik
 • Grundläggande principinlärningsövningar
 • Arbetsställningar
 • Behovsanpassade lyft och förflyttningsövningar
 • Föremål och redskapshantering
 • Principanalys av arbetsmomenten
 • Instruktörskunskap och problemlösningar

Instruktörsutbildning
2021-01-26 – 2021-01-28
Mölndal