Telefonnummer

Nu är en del av vår telefonproblematik löst. Vi har tyvärr ännu ingen fungerande växelfunktion (031-27 25 30) men vi kan utan problem nås på våra nya mobilnummer. Tryck på “KONTAKT” och hitta de aktuella kontaktuppgifterna!