Nyheter 2021

Nyheter från Modern Arbetsteknik 2021: Vidareutbildningar med särskild inriktning, för våra instruktörer, till exempel Demens Utbildningar med särskild inriktning till exempel ”Tunga förflyttningar” Webutbildningar i form av digital workshop i kombination med vårt nya videomaterial  Ny webbutik på hemsidan med videobibliotek för utbildade instruktörer inom förflyttningskunskap, samt instruktörer inom ambulans- och akutsjukvård.  ”Kvalitétsforum” riktat till […]