Information gällande Covid-19

Vi på Modern Arbetsteknik anpassar vår verksamhet löpande enligt Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer och rekommendationer. Vare sig vi befinner oss i våra utbildningslokaler eller i extern lokal gäller detta: Basala hygienrutiner såsom regelbunden handtvätt och tillgång till handdesinfektion Regelbunden desinficering av allmänna ytor och föremål Social distans i största möjliga mån Möjlighet till munskydd och/eller visir […]